array(20) { ["Status"]=> string(6) "Normal" ["StreamType"]=> string(5) "video" ["HDRType"]=> string(5) "other" ["Size"]=> int(285388512) ["Definition"]=> string(2) "HD" ["Fps"]=> string(2) "25" ["Specification"]=> string(7) "H264.HD" ["ModificationTime"]=> string(20) "2024-02-06T07:45:06Z" ["Duration"]=> string(9) "3742.2864" ["Bitrate"]=> string(7) "610.083" ["BitDepth"]=> int(8) ["Encrypt"]=> int(0) ["PreprocessStatus"]=> string(12) "UnPreprocess" ["Format"]=> string(4) "m3u8" ["NarrowBandType"]=> string(1) "0" ["PlayURL"]=> string(134) "https://resource.cfrisk.org/a0f7c241c4c271eebfdc5017f1e80102/4a68a68c1dbd4df4b2d2aef326928a5c-875348a2c05ea2bf2788bb84d93f482d-hd.m3u8" ["CreationTime"]=> string(20) "2024-02-06T07:36:28Z" ["Height"]=> int(1080) ["Width"]=> int(1920) ["JobId"]=> string(32) "8270f713359c48eb8f35cd642c709386" }
请登录后获取授权观看 - - 天弈方圆 | 基于风险的金融教育与交流
联系我们
返回上一页
请登录后获取授权观看
时间:2024-02-05
演讲题目:金融强大的根基
专家简介:前中拉合作基金首席风险官,并兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员,及财政金融学院和汉青研究院金融专硕导师
范希文-金融强大的根基
请登录!